Tulolonna Sulawesi


Judul Lagu : Tulolonna Sulawesi
Ciptaan : Arsyad Basir/A. Lewa

Mala'biri memang tongi
Tulolanna Sulawesi
Mala'biri memang tongi
Tulolanna Sulawesi
Ma'baju bodo ma'baju bodo
Nakingking lipa'sabbena
Tulolanna Sulawesi
Tulolanna Sulawesi

Baju bodo kasa' eja
Lipassabe cura'la'ba
Baju bodo kasa' eja
Lipassabe cura'la'ba
Bunga niguba bunga niguba
Ta'dongko risimbolenna
Tulolanna Sulawesi
Tulolanna Sulawesi

Soe soena limanna
Angka' angka'na bangkenna
Soe soena limanna
Angka' angka'na bangkenna
Kingking lipa'na kingking lipa'na
Sage kanangi nicini
Tulolanna Sulawesi
Tulolanna Sulawesi

Tulolanna Sulawesi
Tulolanna Sulawesi
Tunai rikana kana
Tutui ripanggaukang
Tunai rikana kana
Tutui ripanggaukang
Ma'baji ampe ma'baji ampe
Alusi ripangngadakkang
Tulolanna Sulawesi
Tulolanna Sulawesi
loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

0 komentar: