Sabar Ho Inang


Judul Lagu : Sabar Ho Inang
Ciptaan : Dorman Manik

Au sura na adong nian
Si bahenon ni dainang i
Dang na lao
Taononku be songonon ho ho

Burju do ho inang lao manarihon au
Sabar ho inang manganju au
Unang pola ho mangapian i
Ingkon jalaon do sude namasa i

Ingkon do sonang au
Ido janjimi tu au inang
Di bahenko nasa gogom tu au inang
Tung hansit manang parir
Di taon doho dainang
Holan pasonang ngolu ni borumon
Ingotonku do denggan ni basami

Burju do ho inang lao manarihon au
Sabar ho inang manganju au
Unang pola ho mangapian i
Ingkon jalaon do sude namasa i

Ingkon do sonang au
Ido janjimi tu au inang
Di bahenko nasa gogom tu au inang
Tung hansit manang parir
Di taon doho dainang
Holan pasonang ngolu ni borumon
Ingotonku do denggan ni basami
Ingotonku do denggan ni basami
loading...

Informasi lain yang kami bagikan :

0 komentar: